MEGEP | Megep Kimdir?
services

MEGEP KİMDİR?

Mersin İçin Güçlü Lobi! Güçlü Kamuoyu!
Güzellikler ve Zenginlikler Ülkesi

“Mersin”

Kimlerin şekillendirdiği “dünlerin yarınlarında” hangi şartlar altında yaşadığını umursayanlar, geleceklerini sakınmak, korumak ve kendi inisiyatifleriyle kurmak zorundadırlar.

MEGEP-Mersin Gelecek Platformu, Mersin nüfusuna kayıtlı ya da Mersin’de yaşayan, yaşadığı-doğduğu topraklara duyarlı, kendi aralarında dayanışma çabasında, başta platformun üyeleri ile olmak üzere -güç birliği yaparak- geleceğin şekillendirilmesinde söz sahibi olmak isteyen, bu güç birliğinin Mersin için her türlü kalkınmaya ön ayak olacağına inanan ve kendi sağduyusundan emin insanların oluşturduğu bir sivil toplum kuruluşudur.

MEGEP, hiçbir siyasi, ideolojik ve ekonomik çıkar grubuna angaje değildir ve bu tür dayatmalardan ihtiyatla kaçınır.

“Saygın Geçmiş”

Mersin’in tarihsel ve yönetsel seyri ve bölge insanı Mersinliler’in asil serüveninin/saygın geçmişinin gelecek kuşaklara doğru aktarılması MEGEP’in duyarlı olduğu konuların en başında yer alır.
Mersin İnsanı ve Mersin’in Farklılığı/Bilinirliği
“Güzellikler ve Zenginlikler”

MEGEP, Mersin’in sahip olduğu tüm güzelliklerin ve kültürel zenginliğin tanınmamasından hareketle, önce bölge insanının, ardından ulusal düzlemde ve en nihayetinde uluslar arası boyutta -bu ayrıcalıklı, farklılıkların- hak ettiği bilinirliğe kavuşmasının gerekliliğine şiddetle inanır ve bu yolda güçlü adımlar atar.
Mersin İnsanı için ve Mersin’de
“Gelecek”
Dünün yükünü, bugünden geleceğe taşımak, uzay boşluğunda yönünü ve menzilini sizin belirlediğiniz bir köprü kurmak gibidir. Ucuca eklediğiniz elemanların sizi taşıması için her aşamada, bir adım sonrası hatta çok daha ilerisi düşünülmeli, planlanmalıdır.
Bu tanımlamaya bir de zamanın hiç durmaksızın sonsuza aktığını ve yaşanan her anın, geri dönüşü olmayan bir kesinlikle geçmişin girdabına gömüldüğünü eklersek, biz istemesek de planlamasak da bir geleceğin bizi sarmalamak için sabırsızlandığını belirtmenin gerekliliği ortadan kalkar.
Gelecek, yaşamın her aşamasında yapılandırılan; organik bir süreçtir. Dolayısıyla bunun yapılandırılmasında istemesek de bir dahlimiz vardır. Ancak bu etkinliği, bilinçli bir zemine taşımak bir insanlık görevidir. Yaşamın her alanında olduğu gibi en küçük yerleşim yerlerinden başlarsa bu sağduyulu bilinç, tüm dünya daha yaşanılası bir yer haline gelecektir.
Kendi çocuklarımızın, ülkemizin ve dünyamızın yarınlarına duyarlı olmaktan başka çaremiz yoktur. Bu cümleden olmak üzere -Mersin’in geleceğini tüm kötü niyetlerden ve istenmeyen rastlantılardan sakınmak; bölge insanının ve bölgenin geleceğinin doğru kurgulanması için üst düzey bilinç ile çaba sarf etme zorunluluğu- her bir MEGEP ferdi için birincil ödevdir.

“Geleceğin Yapılandırılmasında Toplam Fayda”


MEGEP, olumlu ya da olumsuz her türlü tarihsel gelişmenin, toplumun her bireyine mal olması gibi, geleceğin sunacağı faydaların planlanması aşamasının da tüm toplumsal kesimlere mal olması gerektiğinden hareket eder.

“Gelecek” kavramını varoluşunun merkezine koyan MEGEP, “toplam fayda”nın, ancak tüm kamu ve yerel idareler, diğer STK’lar ve tüm özel toplumsal kesitleri yansıtan bir bileşkeyle oluşturulabileceğine inanmaktadır.


“Toplam Fayda için Güç Birliği”

Bütün zihinsel süreçlerde yeni açılımlar yakalanabileceğini düşünenlerin güç birlikteliği yaptığı bir platform olan MEGEP, iş ve sosyal yaşamda -dayatılan tüm şartlar karşısında da- alternatifler ortaya konabileceğini öngörmektedir.


“Güç Birliğinin Kalkınma ile Taçlanması”

Kuruluş amacına uygun ve toplam faydaya yönelik ortaya konulan tüm proje ve faaliyet alternatifleri ile üyeler arasında oluşturulan dayanışma ve güç birliği beraberinde hem MEGEP üyelerinin hem de Mersin’in güçlenmesini ve kalkınmasını beraberinde getirecektir.

Bu bağlamda Mersin Gelecek Platformu’nu tanımlayan ilkelerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:


MEGEP’te ortak bileşke toplumsal faydadır.

MEGEP, üyelerine ve hedef kitlesine -seçilmiş değil- “seçkin” bir çevre sunma yönelimindedir.

MEGEP, hiç kimse için, başkalarının telafi edilemez zararları üzerine fayda inşa etmez.

MEGEP, atılımcı, girişimci sıfatlarını, işlevsel bütün değerlere yönelik korumacı sıfatıyla kaynaştırır.

MEGEP, sadece çalışmalarıyla değil, iç yapısıyla da topluma örnek olma çabasındadır.

MEGEP’in düzenlediği etkinliklerde ana eksen, “yönlendirme” değil “katılımlı” yönetim anlayışıdır.

MEGEP, kamuoyu oluşturmaya yönelik projeler üretir ve sonuç almayı hedefleyen güçlü bir lobi faaliyeti yürütür. Buna bağlı olarak, MEGEP, üyelerinin –platform dahilinde- kendilerini sağlıklı ve yetkin bir şekilde ifade edebilmelerini sağlamayı görev bilir; komuoyu ile paylaşılması gereken konular, MEGEP’in kurumsal kararı ile bildirilir.