HEDEFLER - MEGEP | Mersin Güç Birliği Kalkınma ve Gelecek Derneği
services

HEDEFLER


 

MEGEP, amacına uygun, Mersin’e duyarlı, sağduyulu, alanında donanımlı, samimi insanların katılımıyla gün geçtikçe büyüyerek, üstün vasıflara sahip, kamu faydasına hizmet eden sağlıklı bir sivil toplum kuruluşu niteliğini pekiştirmeyi hedeflemektedir.

 

MEGEP, toplumları büyük hedeflere ulaştırmada kollektif bilincin olmazsa olmaz bir şart olduğu; bilgi, deneyim ve amaç birlikteliğiyle oluşturulmuş takım ruhunun yarattığı sinerjinin toplam faydayı arttıracağı inancındadır; Bu doğrultuda Mersin’in sosyo ekonomik kalkınmasında söyleyecek sözü olanların  platformu olacaktır.

 

MEGEP, Mersin’in tarihi ve turistik zenginliklerini -önce bölge insanına- sırasıyla, ulusal ve uluslararası platformlarda ve mecralarda duyurma ve tanıtma gayreti içinde olacaktır.

 

MEGEP, Mersin'in sorunlarına ve ihtiyaçlarına dönük çözümler üretmek ve önerilerde bulunmak amacı ile her türlü iyi niyetli aracı kullanarak yasaların izin verdiği ölçüde gerçekleştirme çabasında olan bir sivil toplum örgütüdür.

 

MEGEP, Türkiye'de bilinmeyen bir tarih ve turizm cenneti olan Mersin'in, turizm açısından cazip bir bölge olmasını sağlamayı ve bu olgunun iletişimi için ön ayak olmayı birincil ödev kabul eder.

 

MEGEP, bölgenin yetiştirdiği sanatçı, akademisyen ya da kendi alanında başarı elde etmiş hemşerilerin ulusal ve uluslararası arenada daha geniş kitlelerle buluşmasına katkı sağlayacaktır.

 

MEGEP, toplumsal yarar gördüğü bütün sivil toplum örgütleriyle temas kuracak yeri geldiğinde bu örgütlerle dayanışma içine girecektir.

 

MEGEP, zamanı geldikçe Mersin dışındaki özellikle büyük illerde de örgütlenme amacındadır. Bu genişleme süreci gerekli görüldüğü ve uygun şartların oluşması durumunda bölgedeki ilçeleri de kapsayacaktır. Belki yurt dışında yaşayan Mersinli insanlar da bu bağlamda dahil edilebilir.

 

MEGEP, kendisine imkan yarattıktan sonra özellikle dijital mecrada yerel – ulusal ve uluslar arası alanda yayınlar yapacaktır.

 

MEGEP, kitle iletişim araçlarının tamamını asıl işlevlerine uygun olarak kendi amacına yönelik mecralar olarak değerlendirip onlarla iyi ilişkiler geliştirip sesini daha gür duyurma gayretinde olacaktır.